Diplômes Hervé RAYMOND

Diplôme de 6ième dan Hervé RAYMOND
Diplôme Brevet d'Etat 2ième degré Karaté, Hervé RAYMOND
Brevet d'état de musculation Hervé RAYMOND
Brevet d'état Karaté 1er degré, Hervé RAYMOND